22-05-2019: ΕΚΟ ΙΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 11    |    05-04-2019: Τέταρτη τροποποίηση του Οδηγού του Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον ΙΙ    |    22-03-2019: Έναρξη Δράσης Δανειοδοτήσεων «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ»    |    21-03-2019: Ενημερωτικές Ημερίδες του Προγράμματος «Business Innovation Greece» σε Πειραιά – Θεσσαλονίκη – Ηράκλ...    |    01-03-2019: ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 10    |    21-12-2018: Greece - Business Development, Innovation and SMEs    |    22-03-2019: Έναρξη Δράσης Δανειοδοτήσεων «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ»    |   


 
H ΕΤΕΑΝ ΑΕ συνεργάζεται μόνον με τα συμβαλλόμενα σε κάθε δράση/πρόγραμμα της Πιστωτικά Ιδρύματα για την παροχή των υπηρεσιών της. Ουδεμία άλλη επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής δεν διαχειρίζεται δράσεις της ΕΤΕΑΝ ΑΕ εκτός από την ίδια την ΕΤΕΑΝ ΑE. (αναλυτικός πίνακας των συνεργαζόμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων ανά δράση/πρόγραμμα: http://www.etean.gr/PublicPages/CurrentPrograms.aspx)

Περαιτέρω, ουδεμία επιχείρηση εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας δεν είναι εξουσιοδοτημένη να προωθεί δράσεις της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και η οποιαδήποτε ενημέρωση για τις δράσεις της ΕΤΕΑΝ ΑΕ παρέχεται άνευ κόστους από την ίδια την εταιρεία, καθώς και από τα συνεργαζόμενα με αυτήν πιστωτικά ιδρύματα μέσω διαφανών και δημόσιων καναλιών επικοινωνίας.